Tarieven

Afhankelijk van de situatie en de mogelijkheden wordt in overleg bekeken of uw zaak pro deo of op betalende basis wordt behandeld.

Pro Deo

Voor veel soorten strafzaken bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor door de Staat gefinancierde rechtsbijstand. Er wordt dan door de advocaat een toevoeging aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). De voorwaarden kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org. Afhankelijk van uw situatie kan het zijn dat de RvR bepaalt dat u een eigen bijdrage moet betalen voor de rechtsbijstand.

Betalende basis

Er kan worden gewerkt op basis van uurtarief of een vaste prijsafspraak. In alle gevallen wordt een voorschot in rekening gebracht. Het voorschot dat is betaald wordt in mindering gebracht op de eindfactuur na het afsluiten van de zaak. Afhankelijk van de zaak kan ook tussentijds een factuur geworden gestuurd. U ontvangt een factuur samen met een overzicht van de werkzaamheden die zijn verricht. De BTW bedraagt 21%.